Motorlu taşıt kazalarında unutulan tehlike: Kamçı yaralanması

 

“Kamçı yaralanması” terimi aslında yaralanmanın oluş şeklini ve sonuçlarını aynı anda tanımlamaktadır. En sık motorlu taşıt kazalarında rastlandığı gibi, şiddetli düşmelerde, kayak gibi yüksek riskli sporlarda da görülebilmektedir. Yaralanma sonucu ortaya çıkan boyun ağrısına, çoğunlukla klinik değerlendirmede kollara yayılan ağrı, sırt-bel ağrısı, çene eklemi ağrısı, dokularda hipersensitivite de eşlik edebilmektedir. Uyumada zorluk, devamlı yorgunluk, baş ağrısı, düşük konsantrasyon ise ikincil etkiler arasında sayılabilir. Bütün bu bulgular sonucunda yaşam kalitesinin oldukça düşmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Birçok kazada ilk muayenede hayati fonksiyonlar değerlendirildikten sonra genellikle kamçı yaralanması gibi problemler ikincil derecede önem taşır. Fakat göz ardı edilecek kamçı yaralanması tedavi edilmezse uzun dönemde sinsice kronikleşecek ve mutsuz bir insan yaratacaktır. Kazazedeler 1-2 gün süren ve genellikle çok bulgu vermeyen bu erken probleme çok önem vermeyip kendi haline bırakmakta, çoğu kez sağlık profesyonelleri tarafından semptom vermemesi açısından da maalesef atlanabilmektedir.

Tedavi edilmezse kronikleşir

Günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar sonra boynunuz, o yaralanma sebebiyle başlamış problemler neticesinde bir anda ağrımaya karar verebilir. İşin kötü tarafı da yaralanma sonrası zarar görmüş kas ve ligamentler kötüye giderken süreçte siz hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz.

Uygun istirahat ve tedavi uygulanmadığından gittikçe kötüleşen postür neticesinde yaralanma ile oluşan hasar, kişinin kronik problemi haline gelecektir. Devamlı yorgun hisseden, çene ve boyun ağrısı yanında sıklıkla baş ağrısı da olan birçok kişinin hikayesinde yer alan ve atlanan bu problem erken dönemde detaylı bir değerlendirme, manuel tedavi yaklaşımları ve doğru egzersizler ile çözümlenebilmektedir.

Akut yaralanmalar sonrası genel durumda stabilite sağlanmasının akabinde kamçı yaralanması konusunda tecrübeli bir fizyoterapiste yönlendirme yapılması kronik sakatlıkların önlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Doğru bir değerlendirme ve gereğince planlanmış rehabilitasyonla kamçı yaralanması sonrasında oluşan birçok problemi çözümlemek mümkündür ancak zamana karşı yarışmak sizin elinizde olacaktır.