Herkes için modifiye pilates

 

60 yıl önce Joseph Pilates, günümüzde çok yaygınlaşan pilates sistemini oluştururken  dans-jimnastik tabanlı bir program ile işe başlamış, ağırlıklı olarak şehir baletlerinden esinlenmiş ve onlara yönelik programlar hazırlamıştır.

Aslında sağlık problemleri oldukça fazla olan Joseph Pilates, kas-iskelet sistemini kuvvetlendirerek daha sağlıklı olma isteğiyle yola çıkmış ve sonrasında programı çevresi için adapte etmiştir. Klasik pilates uygulamaları inaktif ofis yaşantısı olan, özellikle sporcu olmayan kişilerde oldukça travmatiktir ve birçok meslektaşımın da tanık olduğu gibi sıklıkla sakatlanmalara sebep olabilmektedir. Klasik sistemde vücut farkındalığı ve konsantrasyonu olmadan yapılan ve anatomik sınırları zorlayan egzersizler bir süre sonra kişide ağrı şikayetleri ile karşımıza olumsuz bir tablo çıkarmaktadır.

Öte yandan modifiye pilates rehabilitasyon amaçlı, fizyoterapistlerin hastaları ile paylaşmaları amacıyla planlanmıştır. Klasik pilates egzersizlerinden uygun olanları seçilip bölünerek modifiye edilmiştir. Böylece pilates rehabilitasyonu, pediatri, kadın sağlığı, ortopedi gibi birçok alanda kullanılabilir hale getirilmiştir. Klasik pilatesin aksine nötral omurga pozisyonunu koruyarak omurgayı travmadan uzak tutup , aynı zamanda inhibe olmuş iç karın kaslarını ve pelvik taban kaslarını da tekrar aktive etmektedir ve bu zincire farklı ekstremite hareketlerini ekleyerek güçlü ve dengeli bir omurga elde etmektedir . Tüm spor branşları için, sık araba kullananlar için, masa başı personeli için kısacası modern hayatın içine sıkışmış tüm insanlar için modifiye pilates uygulanabilir doğru bir egzersiz sistemidir.

Kişi çok da zorlanmadan iyi bir kontrol ile vücut kaslarını yeniden eğiterek kas dengesizliklerini ortadan kaldırabilir. Üstelik yaygın görüşün aksine sadece kadınlar için değil, gerek sporcular gerekse  sedanterlerle cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm bireylerde aktif olarak modifiye pilatesi yüksek verimle kullanmak mümkündür.

Tüm bu açıklamalar sonrasında “Ne zaman modifiye pilates yapamayız”ı da vurgulamak gerekir. The Australian Physiotherapy & Pilates Institute (APPI), ağrılı akut dönemlerde diğer tedavi uygulamalarını, subakut ve kronik dönemde etkin ve doğru planlanmış bir modifiye pilates programının fizyoterapist eşliğinde uygulanmasını tavsiye etmektedir.

Modifiye  pilates, doğru nefes, iyi konsantrasyon, omurga merkezleme, farkındalık ve devamlılık ile  size ilk seanstan itibaren vücudunuzda çok şeyin değiştiğini gösterecektir.