33. IASGO Dünya kongresi İstanbul'da...

33. IASGO Dünya kongresi İstanbul'da...

Bu sene 33.’sü düzenlenecek olan hepato-pankreato-safra cerrahisi, gastrointestinal cerrahi ve onkolojinin tüm alanlarını multidisipliner bir bakış açısıyla kapsayan IASGO Dünya kongresi bu sene İstanbul’da gerçekleşecek.

IASGO’nun 33.’üncüsü düzenlediği IASGO Turkey 28 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden alanında en iyilerin konuşmacı olarak katılacağı IASGO Turkey’e yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda dinleyicinin katılması bekleniyor.

IASGO Turkey kongresi, konusunda uzman bilim insanlarının onkoloji, cerrahi, nükleer tıp ve gastroenteroloji ile karaciğer nakli alanlarında mevcut sorunları tartışmak ve en son bilgileri paylaşmak için dolu ve interaktif bir bilimsel program sunacak. Alanında uzman yüzlerce cerrah, onkolog ve gastroenteroloğu bir araya getiren global bir organizasyon olan IASGO kongresine İstanbul ev sahipliği yapacak. Pandemi sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleşecek olan bu toplantı aynı zamanda uluslararası önemli merkezlerin pek çok kanser türünde yeni ortaya çıkan ve umut vadeden tedavileri tartışacağı ve çok merkezli ortak çalışma gruplarının da oluşturulacağı bir organizasyon olması nedeniyle de çok önemli.

Kongre Başkanlığını Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ender Dulundu ve Onkolog Prof. Dr. Faysal Dane’nin yapacağı IASGO Turkey Kongresi’nde, multidisipliner klinik çalışmaları içeren tüm bilimsel oturumlar; soru-cevap, tartışma ve gerçek vaka örnekleri ile gerçekleşecek. Katılımcılar, laparoskopik ve robotik cerrahi gibi alanlarda en yeni teknoloji ve güncel metotları IASGO Turkey workshop ve kursları ile deneyimleyecek.

IASGO Turkey kongresinin ana başlıkları;

BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ

Genel cerrahi alanında son yıllarda önemli bir ivme kazanan bariatrik cerrahi ve metabolik cerrahi hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Kongre kapsamında, “bariatrik cerrahi nasıl yapılır” ve “metabolik cerrahi nasıl yapılır” başlangıç konuları ile obezite hastalığında medikal tedavinin dünü, bugünü ve yarını şeklinde bir projeksiyon ile adım adım bariatrik cerrahi ve metabolik cerrahi süreçleri işlenerek genç cerrahların eğitimine katkı sağlanacaktır. Ülkemizde bu konuda birçok başarılı çalışmaya imza atmış Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Aziz Sümer, Prof. Dr. Ömer Günal, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Halil Coşkun da konuşmacı olarak kongreye katılacaklar.

KARACİĞER NAKLİ

Karaciğer kanseri prevalansı günümüzde hızlı bir şekilde artmaya ve karaciğer nakline ihtiyaç duyulan en önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Ülkemizin karaciğer nakli konusundaki başarısı her geçen yıl artarak dünya standartlarının üzerinde diyebileceğimiz bir noktaya ulaşmıştır. 33. IASGO Turkey Kongresi karaciğer nakli bilimsel oturumlarında; karaciğer hastalıkları, karaciğer hastalıklarında tedavi yaklaşımları, karaciğer nakli şartları, karaciğer nakli ameliyatı, karaciğer nakli nasıl olur, karaciğer nakli sonrası yoğun bakım, karaciğer nakli sonrası yaşam gibi temel ve güncel konu başlıkları altında bilgiler sunulacaktır.

ROBOTİK CERRAHİ

Günümüzde artık daha sık bir şekilde ameliyatlarda kullanılan robot teknolojisi, robotik tıp dünyasının en güncel konularından birisidir. Cerrahi dünyasının ulaştığı en ileri nokta olan robotik cerrahi; birçok branş ve hastalığın tedavisinde kullanılan, 3 boyutlu görüntüleme derinlik avantajı ile cerraha ve hastaya pek çok fayda sağlayan bir yöntemdir. Bu yıl 33.’sü gerçekleşecek olan IASGO Dünya Kongresi bilimsel oturumlarında “robotik cerrahi nedir” ve “robotik cerrahi nasıl yapılır” temalarıyla detaylı bir şekilde işlenecektir.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Genel cerrahi ameliyatlarında sıklıkla kullanılan laparoskopik cerrahi; lokalize etme, hızlı iyileşme, postoperatif dönemde daha az ağrı, düşük enfeksiyon, daha küçük insüzyon, oral alıma erken başlama gibi avantajlarıyla tercih edilen bir operasyon tekniğidir. Kongrede laparoskopik cerrahi ana başlığı altında tartışılacak olan konulardan biri de son dönem tıp teknolojisi yenilikleriyle laparoskopi ameliyatında kullanılan ya da kullanılmaya başlanacak olan modern cerrahi teknikler olacaktır.

KOLOREKTAL CERRAHİ

Dünya genelinde en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserlerin tedavisinde cerrahi hala ön plandadır. 33. IASGO Turkey Kongresi kolorektal cerrahi bilimsel oturumları ile kolon ve rektum kanserlerinin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler birçok başlık altında incelenecektir. Kongrede kolorektal kanser tanısı ile ameliyat edilen vakalar ortaya konularak güncel bilgiler eşliğinde tartışılacaktır. IASGO Turkey Kongresi Genel Sekreteri Feza Yarbuğ Karakayalı’da kolorektal kanser cerrahisi hakkında bilgi verecek.

HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ

Safra kesesi, safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarının cerrahi tedavisini kapsayan HPB komplike tıbbi süreçleri ile dinamik ve özel bir alandır. Safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karaciğer hastalıkları ülkemizde artış gösteren bir durumdadır. Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve pankreas hastalıkları tedavisine yoğunlaşan ve multidisipliner bir yaklaşımı benimseyen hepato pankreato bilier cerrahi (HPB) giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. HPB deneyimli yerli ve yabancı birçok cerrahın katılımıyla 33. IASGO Turkey Kongresi’nin önemli başlıklarından biri olacaktır. Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Kongre Başkanı olan Prof. Dr. Ender Dulundu da IASGO Turkey’de hepato pankreato bilier cerrahide son gelişmeleri anlatacak. 

Prof. Dr. Ender Dulundu

SİTOREDÜKTİF CERRAHİ (HIPEC VE PIPAC)

Sitoredüktif cerrahi (SRC), seçilmiş hastalarda sağ kalım açısından oldukça başarılı sonuçlar sunan bir tedavi yaklaşımıdır. HIPEC ve PIPAC tedavisinde deneyimli birçok sağlık profesyonelinin bir arada olacağı bu toplantı süresince irdelenecek önemli başlıklardan biri de “HIPEC ve PIPAC kime ve nasıl uygulanır?” olacaktır. Sitoredüktif cerrahi sonrası HIPEC ve PIPAC kemoterapi yöntemlerinin uygulanması peritoneal kanser tedavisinde bir devrim niteliğindedir. Multidisipliner yaklaşımın önemli olduğu ileri evre karın içi kanser vakalarında, sitoredüktif cerrahi ile birlikte uygulanan HIPEC ve PIPAC karın içi kemoterapi tedavileri bu bilimsel oturumda ayrıntılı bir şekilde işlenecektir.

IMMÜNOTERAPİ

Kanserin yeni sistemik tedavi yöntemlerinden biri olan immunoterapi, hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatma amaçlayan yenilikçi tedavi yaklaşımlardan birisidir. Günümüzde kanser olgularında kullanılan immunoterapi yöntemi kanser tedavisine yeni bir yön kazandırmıştır. Klasik kanser tedavilerine ek olarak uygun hastalarda immünoterapi yöntemlerinin kombine edilmesi umut veren sonuçlar sağlamaktadır. Kongre kapsamında immunoterapi uygulanan vakalarda sağkalım oranları verilerle değerlendirilecektir. 33. IASGO Turkey kongresi bilimsel oturumlarında, lokal ve ileri evre kanserlerde uygulanabilecek yeni tedaviler temasıyla immunoterapi konusu ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. IASGO Genel Sekreteri Prof. Dr. Dan G. Duda da kongrede immunoterapi hakkında son çalışmaları ve bilgileri sunacak.

TRANSPLANT ONKOLOJİSİ

Gelişen sağlık teknolojisi ile transplant onkolojisi, özellikle hepatobiliyer sistem (HPB) kanser hastalıkları tedavisinde ön plana çıkan alanlardan biri haline gelmiştir. Transplant onkolojisi, hepatobiliyer sistem kanser hastalarının tedavisini ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir alandır. Transplant onkolojisinin özünü oluşturan ana basamaklar; cerrahi, transplantasyon ve onkolojidir. HPB kanserlerinde multidisipliner yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkan transplant onkolojisi, umut verici bir kanser tedavi konseptidir. Bu nedenle kongrede tartışılacak ana başlıklardan biri; “transplant onkolojisinin sınırları ve geleceği”dir. IASGO Turkey kongresinde dünyaca ünlü uzmanlar bir araya gelerek, transplant onkolojisi temelinde sürdürdükleri yenilikçi cerrahi araştırmaları ve olgu çalışmalarını paylaşacaklar. Kendini geliştirmek isteyen hekimlerin bilimsel çabalarına katkı sağlayacaklar.

GASTROINTESTINAL ONCOLOGY (GI)

Gastrointestinal sistem kanserlerinde doğru tanı ve evrelemenin oluşturulması için kişiselleştirilmiş protokolün izlenmesi gerekir. Kişiselleştirilmiş tedavi, GI onkoloji için oldukça önemlidir. Bu nedenle kongrede gastrointestinal sistem kanserleri tedavisinde gelişmeler, değişen pratikler, neoadjuvan tedavi, olası yan etkiler ve izlemleri, yan etkilerin yönetimi gibi konularda da çalışmalar sunulacaktır. Kongre başkanlarından Onkolog Prof. Dr. Faysal Dane de gastrointestinal onkoloji hakkında son gelişmeleri IASGO Turkey bilimsel oturumlarında anlatacak.

Onkolog Prof. Dr. Faysal Dane